Wednesday, May 28, 2008

விண்டோஸை லினக்ஸ் (உபுண்டு) போல் உருமாற்ற

உங்கள் கணினியில் உள்ள விண்டோஸ் பதிப்பைப் பார்ப்பதற்கு லினக்ஸ் (உபுண்டு) போல் உருமாற்ற, கீழ்க்கண்ட தொடுப்பில் இருக்கும் பதிப்பை காணவும்.

http://www.ubuntugeek.com/how-to-make-windows-look-like-ubuntu.html

No comments: